Kantor internetowy - wymiana walut online, przelicznik walut, kalkulator walut, aktualne ceny i kursy walut – Amronet.pl

Czy mogę anulować Zlecenia?

Zlecenie, które zostało zrealizowane nie podlega anulowaniu. Jeżeli twoje Zlecenie składa się z cząstkowych kwot, wówczas anulowaniu mgą podlegać tylko te kwoty, które nie została jeszcze dopasowane. Zlecenie można anulować na karcie Historia transakcji i operacji.

Uwaga: W przypadku Anulowania Oferty, jedynym kosztem mogącym wystąpić, jest koszt przelewu dotyczący dokonania wypłaty środków na rachunek innego banku zgodnie z dyspozycją Użytkownika.