Będzie łatwiej o kredyty

Najpierw KNF zaostrzyła możliwości udzielania kredytów przez banki. Teraz, aby pomóc deweloperom i zwiększyć popyt na mieszkania planuje te przepisy złagodzić, wycofując się z części swoich decyzji. Raty wszystkich zaciągniętych kredytów będą między innymi mogły przekroczyć 50 procent dochodów. Nowelizacja rekomendacji T ma trafić do konsultacji społecznych jeszcze przed 15 października. Obecne prognozy mówią, że liczba kredytów hipotecznych w 2012 roku spadnie do około 190 tys. z 215 tys. w 2011.

więcej

20 mld euro - czy tyle wyniesie budżet centralny strefy euro?

W unijnych kręgach dyplomatycznych rozważana jest koncepcja utworzenia centralnego budżetu państw eurolandu wielkości 20 mld euro. Takie rozwiązanie może być niekorzystne dla Polski. Budżet całej Unii Europejskiej wynosi obecnie 130 mld euro rocznie, co stanowi niewiele ponad 1 proc. PKB. Budżet strefy euro wysokości ok. 20 mld euro wiązałby się z dodatkowymi kosztami rzędu ok. 0,2 proc. łącznego PKB eurostrefy.  Koncepcja centralnego budżetu eurolandu nie została jeszcze dokładnie opracowana, cieszy się jednak poparciem Niemiec i Francji.

więcej

Czy będzie rewolucja w podatkach?

Rząd przygotowuje zmiany w podatkach. Esperci oceniają, że zmiana metody rozliczania VAT wpłynie pozytywnie na firmy, zwłaszcza na na płynności finansowej  tych mniejszych. W czwartek (4.10 br.) w tej sprawie premier Donald Tusk rozmawiał z szefami resortów finansów i gospodarki. Eksperci uwżają, że z punktu widzenia przedsiębiorców, szczególnie w okresie tak ogromnych zatorów płatniczych i ich gwałtownego przyrostu, zmiana zasad rozliczania VAT byłaby korzystna. Dyskutowany projekt rządowy zakłada, że obowiązek podatkowy od danej transakcji byłby dopiero po otrzymaniu zapłaty.

więcej

Firmy internetowe motorem wzrostu gospodarczego

Firmy internetowe w dalszym ciągu stymulują wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle IT (technologie informacyjne) - podkreśla Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w opublikowanym raporcie. Wskazano, że szybko rosnący popyt na usługi mobilne pomaga zwiększać dochody oraz nakłady inwestycyjne na prace badawczo-rozwojowe. W raporcie poinformowano, że 250 największych pod względem dochodów firm ICT (Information and Communication Technologies - technologie informacyjne i łącznościowe) zwiększyło zatrudnienie o 4 proc. w 2010 roku i o 6 proc. w 2011 roku.

więcej

RPP nie zmieniła stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 4,75 proc. w skali roku - podał NBP w komunikacie. Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., depozytowa 3,25 proc., a redyskonta weksli 5 proc. Po raz ostatni RPP zmieniła poziom stóp procentowych NBP w maju tego roku - podwyższyła je wówczas o 25 punktów bazowych. W efekcie decyzji Rady umocnił się złoty.

więcej

Przepadnie 40 mld złotych z Brukseli

Wszystko wskazuje na to, że wielkość unijnych funduszy dla Polski w latach 2014-2020 będzie mniejsza o 40 mld złotych od planowanych  wcześniej. Elżbieta Bieńkowska, szefowa resortu rozwoju regionalnego oceniła ostatnio, że wciąż jest szansa, by wielkość unijnych środków dla Polski w latach 2014-2020 była wyższa od tego co mieliśmy do tej pory, czyli 68 mld euro i sięgnęła 70 mld euro. Minister dodała jednak, że nowy budżet będzie ostatnim tak dużym dla Polski.

więcej

Polska będzie bronić wolności w internecie

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zapowiedział, że Polska będzie bronić wolności w internecie na grudniowej konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w Dubaju. Część państw chce ograniczania swobód w sieci. ITU, do którego należy Polska (obok ok. 190 innych państw) pracuje nad zmianami w umowie międzynarodowej, która określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na świecie, m.in. współpracy między operatorami czy komunikacji alarmowej na statkach. Umowę zawarto w 1988 r., obecnie wiele zapisów jest nieaktualnych.

więcej

Rośnie wolna konkurencja na rynku walut

Na świecie są już 4 tys. alternatywnych walut, choć jeszcze w 1990 r. było ich tylko 100. Nie emitują ich państwa lecz gminy, miasta a nawet osoby prywatne. Wysyp alternatywnego pieniądza to wotum nieufności wobec państwowego monopolu na emisję waluty. Jak podaje Obserwator Finansowy 15 marca 2012 r. kongresmen z Partii Republikańskiej, Ron Paul, złożył projekt ustawy o wolnej konkurencji między walutami (Free Competition in Currency Act), która pozbawia państwo prawa do ustalania jedynego środka płatniczego w kraju.

więcej

Rząd przyjął budżet na 2013 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2013. Ministrowie przyjęli, że deficyt nie przekroczy 35,5 miliarda złotych, a wzrost polskiego PKB wyniesie 2,2 proc. Rząd założył, że polska gospodarka będzie rozwijać się w przyszłym roku w tempie 2,2 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Wraz z projektem budżetu rząd przyjął w czwartek "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013 - 2016".

więcej

Strony