Mimo osłabienia wzrostu budżet nie wymaga zmian

Osłabienie wzrostu gospodarczego nie jest na tyle poważne, aby uzasadnić zmiany projektu budżetu na 2013 rok - poinformował minister finansów Jacek Rostowski. "Osłabienie wzrostu gospodarczego nie jest na tyle poważne, aby uzasadnić zmiany rządowego projekt budżetu na 2013 r. - powiedział minister odnosząc się do niższego niż prognozowany wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale br. Jednocześnie Jacek Rostowski zapewnił, że rząd jest przygotowany do podjęcia działań naprawczych, jeśli zaszłaby taka konieczność" - brzmi komunikat resortu.

więcej

Wysokie rezerwy NBP

Po trzech miesiącach wzrostu wartość rezerw dewizowych Polski wyrażonych w euro przekroczyła na koniec czerwca 80,6 mld euro i była o blisko 6 mld euro większa niż w marcu br. - poinformował Narodowy Bank Polski. Bank centralny zaznaczył, że wartość oficjalnych aktywów rezerwowych naszego kraju, w przeliczeniu na euro na koniec czerwca po raz pierwszy w historii przekroczyła 80 mld euro. Od maja wartość rezerw zwiększyła się o ok. 1,5 mld euro.

więcej

Od nowego roku mniej obciążeń dla firm

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności ograniczenie zatorów płatniczych oraz zbędnych obowiązków informacyjnych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. Przyjęte regulacje znoszą obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci za dostarczony towar lub usługę. 

więcej

Polska wśród najbardziej konkurencyjnych krajów

Polska znalazła się na 14. miejscu na 38 pozycji w światowym rankingu liderów konkurencyjności – wynika z raportu firmy Deloitte oraz Amerykańskiej Rady ds. Konkurencyjności. Z Europy w pierwszej 15. oprócz Polski znalazły się tylko Niemcy i Wielka Brytania. Pierwsze miejsce w rankingu „2013. Global Manufacturing Competitiveness Index” zajęły Chiny, drugie - Niemcy, trzecie - USA, czwarte - Indie, a piąte - Korea Południowa.

więcej

Poprawa w najważniejszych obszarach gospodarki

Październik przyniósł niewielką poprawę w najważniejszych obszarach gospodarki. Według danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Nieco zwiększyła się również sprzedaż detaliczna.Stopa bezrobocia w październiku tego roku wyniosła 12,5 proc. wobec 12,4 proc. we wrześniu - poinformował GUS. W urzędach pracy na koniec października było zarejestrowanych 1 mln 994,9 tys. osób.

więcej

OECD: PKB Polski wzrośnie o 2,5%

Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 2,5% w 2012 r. i 1,6% w 2013 r. prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w raporcie "OECD Economic Outlook". W maju br. OECD przewidywało wzrost PKB Polski na poziomie 2,9% w tym i przyszłym roku. Oczekuje się wyraźnego spowolnienia wzrostu w nadchodzących kwartałach w rezultacie słabszego popytu wewnętrznego i zewnętrznego. Jednakże aktywność gospodarcza powinna przyspieszyć
w drugiej połowie 2013 roku i wzmocnić się w 2014 roku. Jednak zastój zarówno w produkcji, jak i na rynku pracy wzrośnie, prowadząc do

więcej

Rozpoczął się cykl łagodzenia polityki pieniężnej

Ostatni komunikat RPP nie budzi wątpliwości, że rozpoczął się cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Jesteśmy świadkami spowolnienia w gospodarce, a wtedy trudno trzymać w ryzach poziom zadłużenia publicznego. Potrzebne są zmiany strukturalne w gospodarce by dać jej trwały rozwój – mówi w wywiadzie prof. Jerzy Hausner, członek RPP. Wywiad z  profesorem Jerzym Hausnerem na obserwatorfinansowy.pl

więcej

Będzie 30 tys. nowych miejsc pracy?

Nawet 30 tys. miejsc pracy mają przynieść inwestycje realizowane obecnie przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W tej chwili są to 134 projekty o łącznej wartości ok. 4,2 mld euro. Paradoksalnie, im gorszy klimat w Europy, tym lepsze wyniki inwestycyjne mamy od kilku lat w Polsce – powiedział Agencji Informacyjnej Newseria Sławomir Majman, szef PAIiIZ. Naszym krajem wciąż najbardziej interesują się firmy z USA, ale coraz chętniej zaglądają tu też przedsiębiorcy z Chin.

więcej

Rostowski: Polska utrzyma wzrost PKB

Polska będzie prowadziła w kolejnych latach taką politykę gospodarczą, która pozwoli na utrzymywanie wzrostu PKB i zapewnienie dyscypliny w finansach publicznych - poinformował minister finansów Jacek Rostowski. "Znaleźliśmy właściwym formułę, żeby połączyć utrzymanie wzrostu z fiskalną odpowiedzialnością i zamierzamy tak robić w najbliższych latach" - powiedział Rostowski w środę w CNBC Europe. W tym roku Ministerstwo Finansów zakłada, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 3,4 proc. PKB, a w przyszłym będzie się zbliżał do 3 proc. PKB.

więcej

Strony