Płatności internetowe zyskują na popularności

Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości internetowej - podała Informacyjna Agencja Radiowa. Związek Banków Polskich poinformował, że już blisko 11 milionów osób zarządza swoimi finansami w taki sposób, a rocznie ten dział bankowości rośnie o 10 do 15 procent. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz uważa, że do korzystania z bankowości elektronicznej skłania powszechny dostęp do internetu i coraz niższe koszty obsługi takich rachunków. 

więcej

Niewielki przyrost produkcji przemysłowej

W sierpniu produkcja przemysłowa była wyższa tylko o pół procent niż przed rokiem. To mniej niż spodziewali się analitycy, którzy zakładali wzrost o 1,9 procent. Gorsze od oczekiwań dane są głównie efektem spadku produkcji, jaki zanotowali przedstawiciele branży górniczo-wydobywczej, gdzie wyniósł on 5 procent. Natomiast w pozostałych badanych przez GUS branżach wzrost nie przekroczył procent. W stosunku do sierpnia ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu m.in.

więcej

GUS o wynagrodzeniach

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 3686,45 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 2,7 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 0,4 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Pensja w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 2,7 proc., ale w tym samym okresie ceny w naszym kraju wzrosły o 3,8 procent. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w sierpniu było zatrudnionych 5 mln 522,2 tys. osób, czyli tyle samo co przed rokiem; w ujęciu miesięcznym ich liczba spadła o 0,1 proc.

więcej

Poprawia się kondycja fiskalna Polski

Rynki mogą być skłonne tolerować pewne przekroczenie zakładanych wskaźników deficytu sektora finansów publicznych w Polsce, ponieważ ogólna kondycja fiskalna Polski poprawia się, a fundamenty są na ogół zdrowe - ocenia bank Morgan Stanley. Analitycy banku wskazuja, że polski rząd liczy na to, iż uda mu się wyjść z unijnej Procedury Nadmiernego Deficytu w połowie 2013 r. m. in. dzięki temu, że koszty reformy emerytalnej (0,6 proc. PKB) mogą być wyłączone z kalkulacji deficytu do potrzeb Procedury. Morgan Stanley zauważa też, że 90 proc. potrzeb finansowych rządu za 2012 r.

więcej

Inflacja szybko spada

O 1,1 punktu proc. spadł we wrześniu Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przyszłe ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych. Analitycy przewidują, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen konsumpcyjnych ulegnie wyraźnemu ograniczeniu. Do spadku wskaźnika w największym stopniu przyczyniło się niższe zadłużenie skarbu państwa w ujęciu realnym. W firmach kontynuowany jest proces redukcji kosztów. Wyraża się to przede wszystkim ograniczaniem kosztów pracowniczych. Na rzecz obniżenia inflacji działają również czynniki popytowe.

więcej

Nowe pomysły na ratowanie euro

Rewolucyjne pomysły na większą integrację strefy euro przedstawił przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy rozpoczynając konsultacje z unijnymi krajami. W dokumencie rozesłanym do unijnych stolic znalazła się propozycja utworzenia centralnego budżetu dla eurolandu, emisji, choć ograniczonej, wspólnych obligacji, co miałoby pomóc zwalczyć kryzys zadłużenia, a także powołanie wyłącznie dla strefy euro zgromadzenia parlamentarnego. Po konsultacjach z unijnymi krajami przewodniczący Rady Europejskiej przygotuje raport na październikowy szczyt.

więcej

Projekt unii bankowej budzi wątpliwości KNF

Komisja Nadzoru Finansowego ma wątpliwości wobec projektu unii bankowej ogłoszonego w środę przez Komisję Europejską - podają media. Według stacji RMF FM, KNF nie podoba się, że Polska, jako kraj spoza strefy euro, byłaby pozbawiona wpływu na decyzje europejskiego nadzoru. Komisja Europejska zareagowała na obiekcje Polski. Unijny komisarz do spraw jednolitego rynku Michel Barnier zapowiedział, że prawnicy Brukseli będą pracować nad rozbudowaniem propozycji, co ma ją uatrakcyjnić dla Polski.

więcej

Czy będzie fundusz ratunkowy eurolandu zastąpi EFSF?

Od października stały fundusz ratunkowy Eurolandu EMS może zastąpić tymczasowy fundusz EFSF. EMS będzie mógł nie tylko udzielać pożyczek rządom, ale z czasem też skupować obligacje i wspierać banki - informije PAP. Wejście w życie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (EMS) już od 1 lipca br. uniemożliwiły skargi do federalnego niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem skarżących, traktat o EMS zbyt mocno ingeruje w kompetencje niemieckiego parlamentu w sprawach budżetowych.

więcej

Rośnie dług publiczny

Zadłużenie sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (tj. po konsolidacji) wyniosło na koniec II kw. 2012 roku 842,65 mld zł, czyli było o 2,2% wyższe niż kwartał wcześniej, podało Ministerstwo Finansów. Od początku roku zwiększyło się o 3,3%. Zadłużenie sektora rządowego wyniosło 777,36 mld zł (92,3% długu ogółem), zadłużenie sektora samorządowego - 63,83 mld zł (7,6%), zaś sektora ubezpieczeń społecznych - 1,46 mld zł (0,2%). Ministerstwo poinformowało też, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tw.

więcej

Strony