RPP nie zmieniła stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 4,75 proc. w skali roku - podał NBP w komunikacie. Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., depozytowa 3,25 proc., a redyskonta weksli 5 proc. Po raz ostatni RPP zmieniła poziom stóp procentowych NBP w maju tego roku - podwyższyła je wówczas o 25 punktów bazowych. W efekcie decyzji Rady umocnił się złoty.

więcej

Przepadnie 40 mld złotych z Brukseli

Wszystko wskazuje na to, że wielkość unijnych funduszy dla Polski w latach 2014-2020 będzie mniejsza o 40 mld złotych od planowanych  wcześniej. Elżbieta Bieńkowska, szefowa resortu rozwoju regionalnego oceniła ostatnio, że wciąż jest szansa, by wielkość unijnych środków dla Polski w latach 2014-2020 była wyższa od tego co mieliśmy do tej pory, czyli 68 mld euro i sięgnęła 70 mld euro. Minister dodała jednak, że nowy budżet będzie ostatnim tak dużym dla Polski.

więcej

Polska będzie bronić wolności w internecie

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zapowiedział, że Polska będzie bronić wolności w internecie na grudniowej konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w Dubaju. Część państw chce ograniczania swobód w sieci. ITU, do którego należy Polska (obok ok. 190 innych państw) pracuje nad zmianami w umowie międzynarodowej, która określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na świecie, m.in. współpracy między operatorami czy komunikacji alarmowej na statkach. Umowę zawarto w 1988 r., obecnie wiele zapisów jest nieaktualnych.

więcej

Rośnie wolna konkurencja na rynku walut

Na świecie są już 4 tys. alternatywnych walut, choć jeszcze w 1990 r. było ich tylko 100. Nie emitują ich państwa lecz gminy, miasta a nawet osoby prywatne. Wysyp alternatywnego pieniądza to wotum nieufności wobec państwowego monopolu na emisję waluty. Jak podaje Obserwator Finansowy 15 marca 2012 r. kongresmen z Partii Republikańskiej, Ron Paul, złożył projekt ustawy o wolnej konkurencji między walutami (Free Competition in Currency Act), która pozbawia państwo prawa do ustalania jedynego środka płatniczego w kraju.

więcej

Rząd przyjął budżet na 2013 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2013. Ministrowie przyjęli, że deficyt nie przekroczy 35,5 miliarda złotych, a wzrost polskiego PKB wyniesie 2,2 proc. Rząd założył, że polska gospodarka będzie rozwijać się w przyszłym roku w tempie 2,2 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Wraz z projektem budżetu rząd przyjął w czwartek "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013 - 2016".

więcej

Złoty stabilizatorem koniunktury gospodarczej w Polsce

Prezes NBP Marek Belka uważa, że złoty jest stabilizatorem koniunktury gospodarczej w Polsce. Dodał, że nie oczekuje załamania eksportu i związanego z tym osłabienia złotego. W wywiadzie dla PAP prezes NBP Marek Belka stwierdził, że jeśli chodzi o kierunek prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce, to jest dość oczywiste, że chodzi o łagodzenie tej polityki. Zaznaczył, że uczestnicy rynku powinni wziąć pod uwagę scenariusz, że Polskę czeka pewien cykl łagodzenia polityki pieniężnej i RPP na pewno w październiku będzie o tym dyskutować.

więcej

Fatalne dane z rynku pracy

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 12,4 procent wobec 12,3 procent w lipcu - podał GUS. W urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 1 milion 964 tysiące osób. Eksperci uważają, że w najbliższych miesiącach sytuacja na rynku pracy się nie poprawi.

więcej

O unii bankowej

Projekt stworzenia wspólnego nadzoru bankowego w krajach strefy euro, to dobry początek. Komisja Europejska stara się jednak przemilczeć bolesną prawdę, że strefie euro potrzebny jest pożyczkodawca ostatniej instancji, a tylko Europejski Bank Centralny może spełnić taką rolę. Rządy będą musiały się porozumieć jak dzielić koszty ratowania banków. Główną zaletą propozycji KE jest to, że jednoznacznie nawołuje do stworzenia jednego nadzoru bankowego dla krajów strefy euro i to EBC miałby podjąć się tego zadania - oceniają ekonomiści.

więcej

Do unii bankowej prędko nie dojdzie

Czy ogłoszony ostatnio w Brukseli projekt unii bankowej ma szansę stać się ciałem na początku przyszłego roku. Według czwartkowych, nieoficjalnych doniesień PAP, Komisja Europejska (KE) wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) szukają nowego sposobu na to, by zmniejszyć niechęć krajów spoza strefy euro do ogłoszonego w Brukseli projektu unii bankowej. Ta wiadomość nie dziwi, bo unia bankowa w znanej nam formie jest dla krajów spoza eurostrefy kompletnie nieatrakcyjna. Mogą do niej przystąpić, ale bez prawa głosu, jedynie na zasadzie obserwatorów.?

więcej

Strony