Większość Polaków przeciwko euro

Większość Polaków jest przeciwna przyjęciu euro. Wskazują na to wyniki sondażu, przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Przeciwko wprowadzeniu euro było 64 procent uczestników sondażu, a za 29 procent. W ciągu ostatniego półrocza odsetek przeciwników wspólnej waluty spadł o 4 punkty procentowe i o tyle samo wzrósł odsetek zwolenników. Osoby opowiadające się za przyjęciem euro uzasadniały to wygodą w płaceniu za granicą - 26 procent, korzyściami dla gospodarki - 21 procent i korzyściami finansowymi, w tym brakiem ryzyka kursowego - 14 procent.

więcej

Powrót do niższych stawek VAT mało prawdopodobny

Obniżenie VAT w 2014 r. wydaje się mało prawdopodobne - powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jego zdaniem do tematu obniżki VAT można będzie wrócić, jeżeli w drugiej połowie roku poprawi się sytuacja w finansach i gospodarce. VAT do obecnego poziomu podniesiono na trzy lata w drodze tzw. ustawy okołobudżetowej (znowelizowała ona ustawę o VAT) związanej z budżetem na 2011 r. Zgodnie z nią w okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. stawki 22 proc. i 7 proc. zostały podniesione odpowiednio do 23 proc. i 8 proc.

więcej

NBP z KNF szykują nowe kotwice dla rynku międzybankowego

Ustalanie stóp WIBOR będzie odbywać się od 1 lipca według nowego regulaminu i pod nadzorem niezależnej od uczestników fixingu rady. Banki, które chcą mieć status dealera rynku pieniężnego będą musiały kwotować WIBOR. Narodowy Bank Polski wypowiada umowy 15 bankom mającym teraz status dealera rynku pieniężnego (DRP). Od 2 maja tylko te banki będą ponownie mogły brać udział w operacjach otwartego rynku, które zobowiążą się do kwotowania stawek WIBID i WIBOR. Dlaczego taka zmiana?

więcej

Rostowski: druga fala kryzysu nie uderzy w Polskę

"Polska jest bezpieczna w obliczu drugiego etapu światowego kryzysu" - tak twierdzi minister finansów Jacek Rostowski, który wygłosił przemówienie na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Minister powiedział, że światowy kryzys ekonomiczny wkroczył w drugi etap. Przypomniał, że w połowie zeszłego roku Europejski Bank Centralny zapowiedział, że będzie bronił euro, a także postanowiono, że Grecja pozostanie w strefie euro. To pozwoliło ustabilizować sytuację w Europie którą, zdaniem Rostowskiego, nie zachwieją ostatnie wydarzenia na Cyprze.

więcej

To był dobry rok dla banków

 Większość kwoty zysku – aż 14,3 mld zł – uzyskano dzięki prowizjom pobieranym od klientów z tytułu prowadzenia rachunków, udzielania kredytów czy obsługi kart płatniczych.Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że zeszły rok był najbardziej dochodowy w historii polskiej bankowości. Łączny zysk banków szacowany jest na 16,1 mld zł. Pomimo obniżek stóp procentowych i spowolnienia gospodarczego w pierwszym miesiącu 2013 r. banki wypracowały zysk netto w wysokości 1,75 mld zł (o jedną piątą więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej).

więcej

Dogonimy Unię za 30 lat

Za 30 lat polska gospodarka dogoni unijną - twierdzi Radosław Sikorski. Szef dyplomacji przedstawił w Sejmie expose na temat polityki zagranicznej. Minister powiedział, że jeśli Polska nadal będzie inwestować w rozwój, to za 20 lat osiągnie zdolność produkcyjną zachodniej Europy, a za 30 lat - obecny unijny poziom życia. Do tego - mówił - potrzeba "jednego pokolenia bezpiecznego rozwoju" i "mądrego wspierania" procesów rozwojowych. Radosław Sikorski dodał, że dziś nasze PKB wynosi 64 procent średniej unijnej, a Polska cieszy się 20 latami nieprzerwanego wzrostu gospodarczego.

więcej

NBP o gospodarce

1,3 proc. wzrost PKB w tym roku i 2,6 proc. w przyszłym przy inflacji stale zbliżonej do 1,5 proc. zakłada najnowsza projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego przygotowana przez Instytut Ekonomiczny NBP. Prognoza marcowa, na którą powoływała się Rada Polityki Pieniężnej obniżając ostatnio stopy procentowe aż o 50 punktów bazowych, została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniej z listopada 2012 roku. Obniżono tempo wzrostu gospodarczego i inflacji na 2013 rok, podniesiono za to prognozy na rok 2014. Zamiast 1,5 proc. polska gospodarka powinna w tym roku urosnąć zaledwie o 1,3 proc.

więcej

500 mln zł do podziału dla firm

Jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony nowy konkurs na dotacje dla małych i średnich przedsiębiorców. Przyszli beneficjenci otrzymają finansowe wsparcie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Wstępnie w puli przygotowanej do podziału jest około 200 mln zł. Niewykluczone jednak, że budżet będzie znacznie większy. Konkurs jest ogólnopolski. Najmniejsza kwota, jaka przygotowana jest dla potencjalnego beneficjenta to 4 mln złotych. W zależności od regionu i wielkości podmiotu starającego się o wsparcie dofinansowanie wynosić będzie od 60 do 70 proc. wartości inwestycji.

więcej

Złoty skorzystał z siły euro

Siła euro znalazła przełożenie na notowania złotego. Polska waluta korzysta z solidnej postawy europejskiego pieniądza. Nastroje na rynkach uległy ociepleniu dzięki porcji solidnych danych ze Stanów Zjednoczonych. Na koniec poprzedniego tygodnia liczba nowych bezrobotnych spadła do zaledwie 340 tys. osób. Jednocześnie miesięczna średnia wskaźnika spadła do najniższego poziomu od pięciu lat. To sygnał poprawy kondycji amerykańskiego rynku pracy. Natomiast mniejsze znaczenie miały słabe dane na temat handlu zagranicznego.

więcej

Strony