Od kwietnia bezrobocie zacznie spadać

W ocenie ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza od kwietnia powinien nastąpić spadek stopy bezrobocia związany z czynnikami sezonowymi. "Spadek bezrobocia powinien być już widoczny w miesiącach wiosennych, ze względu na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie. Kwiecień powinien być miesiącem, gdzie spadek bezrobocia nastąpi, ważne jest odwrócenie tendencji" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Z szacunków resortu pracy wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu wzrosła do 14,2 proc. z 13,4 proc. w grudniu ubiegłego roku.

więcej

750 mln zł na tegoroczne dotacje dla firm

750 mln złotych czeka w tym roku na przedsiębiorców, którzy wystartują w konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uzyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem procesów informatycznych w firmie, np. budowę platformy wymiany danych czy wdrożenie e-usług.

 

więcej

Do euro bez pośpiechu

Polska powinna rozpocząć kompleksowe przygotowania do przystąpienia do strefy euro, by znaleźć się w niej w 2020 roku - ocenia Tomasz Ciszak, szef Wydziału Integracji Europejskiej w NBP. "Moim zdaniem nie należy spieszyć się z przystąpieniem do strefy euro, lecz rozpocząć systematyczne, kompleksowe przygotowania do przyjęcia wspólnej waluty w średnim okresie.

więcej

Złote miasta

Zainteresowanie metalami szlachetnymi w Polsce jest od wielu miesięcy na fali wznoszącej. Niezauważalny dotychczas rynek najszybciej rośnie w największych miastach. W badaniach portalu rynekzlota24.pl skupiliśmy się na tych aglomeracjach, gdzie popularność kruszców jest szczególnie duża. Na najbardziej zaangażowanych inwestorów wyrastają ankietowani z Warszawy. W stolicy ponad połowa respondentów inwestuje w złoto, a ponad 75% wiąże dalsze plany inwestycyjne z tym metalem szlachetnym. Jak wypadają inne miasta?

więcej

Polacy są oszczędni

Pod względem oszczędzania Polacy są lepsi nie tylko od Niemców, Czechów i Słowaków, ale także przewyższają średnią europejską – informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Tak wynika z badania dla ING-DiBa przeprowadzonego w 14 państwach Europy, które było koordynowane przez holenderski oddział TNS. Według sondażu jedynie 28 proc. Polaków nie zgromadziło żadnych oszczędności, czyli taki sam odsetek

więcej

Możliwe dalszego złagodzenia polityki pieniężnej

Większość członków RPP nie wyklucza dalszego złagodzenia polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje, w tym dane o PKB za 2012 rok, potwierdzałyby trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej pozostałoby ograniczone - wynika z opisu dyskusji RPP na posiedzeniu 9 stycznia.

więcej

Prognoza: PKB Polski mocno w górę

Wyhamowanie dynamiki wzrostu gospodarczego Chin może oznaczać wzrost polskiego PKB o 1 proc. w ciągu trzech lat. Z kolei rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego w Polsce może zwiększyć PKB naszego kraju łącznie o ponad 3 proc. w latach 2013-2022. Analizy przyczyn i skutków tych czynników - chińskiego kryzysu i wydobycia gazu łupkowego - dokonał Bank Dn NORD z firmą doradczą Deloitte w raporcie Kierunki 2013. Pozytywne szoki gospodarcze?

więcej

Wzrost wynagrodzeń i niewielki spadek zatrudnienia

Nieznaczny wzrost wynagrodzeń i niewielki spadek zatrudnienia - tak można podsumować dane dotyczące rynku pracy w 2012 roku, które opublikowała dzisiaj GUS. Eksperci prognozują, że sytuacja nie ulegnie poprawie w pierwszym kwartale 2013 r. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosło 4111,69 zł, a więc wzrosło prawie o 100 zł w porównaniu z grudniem 2011 r. i o 331 zł w zestawianiu z listopadem br. Średnie wynagrodzenie w 2012 r. kształtowało się na poziomie 3728,36 zł i wzrosło o 3,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

więcej

Polska wciąż atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów

Od początku roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych sfinalizowała trzy kolejne umowy inwestycyjne, które zaowocują docelowo dwoma tysiącami nowych miejsc pracy. PAIiIZ na razie nie chce ujawniać szczegółów dotyczących nowych inwestycji, jak i prowadzonych rozmów. Ubiegły rok był znacznie lepszy od poprzedniego pod względem zagranicznych inwestycji pilotowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. I to mimo pogarszającej się systematycznie sytuacji gospodarczej w całej Europie.

więcej

Strony