Złoty stabilizatorem koniunktury gospodarczej w Polsce

Prezes NBP Marek Belka uważa, że złoty jest stabilizatorem koniunktury gospodarczej w Polsce. Dodał, że nie oczekuje załamania eksportu i związanego z tym osłabienia złotego. W wywiadzie dla PAP prezes NBP Marek Belka stwierdził, że jeśli chodzi o kierunek prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce, to jest dość oczywiste, że chodzi o łagodzenie tej polityki. Zaznaczył, że uczestnicy rynku powinni wziąć pod uwagę scenariusz, że Polskę czeka pewien cykl łagodzenia polityki pieniężnej i RPP na pewno w październiku będzie o tym dyskutować.

więcej

Fatalne dane z rynku pracy

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 12,4 procent wobec 12,3 procent w lipcu - podał GUS. W urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 1 milion 964 tysiące osób. Eksperci uważają, że w najbliższych miesiącach sytuacja na rynku pracy się nie poprawi.

więcej

O unii bankowej

Projekt stworzenia wspólnego nadzoru bankowego w krajach strefy euro, to dobry początek. Komisja Europejska stara się jednak przemilczeć bolesną prawdę, że strefie euro potrzebny jest pożyczkodawca ostatniej instancji, a tylko Europejski Bank Centralny może spełnić taką rolę. Rządy będą musiały się porozumieć jak dzielić koszty ratowania banków. Główną zaletą propozycji KE jest to, że jednoznacznie nawołuje do stworzenia jednego nadzoru bankowego dla krajów strefy euro i to EBC miałby podjąć się tego zadania - oceniają ekonomiści.

więcej

Do unii bankowej prędko nie dojdzie

Czy ogłoszony ostatnio w Brukseli projekt unii bankowej ma szansę stać się ciałem na początku przyszłego roku. Według czwartkowych, nieoficjalnych doniesień PAP, Komisja Europejska (KE) wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) szukają nowego sposobu na to, by zmniejszyć niechęć krajów spoza strefy euro do ogłoszonego w Brukseli projektu unii bankowej. Ta wiadomość nie dziwi, bo unia bankowa w znanej nam formie jest dla krajów spoza eurostrefy kompletnie nieatrakcyjna. Mogą do niej przystąpić, ale bez prawa głosu, jedynie na zasadzie obserwatorów.?

więcej

Płatności internetowe zyskują na popularności

Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości internetowej - podała Informacyjna Agencja Radiowa. Związek Banków Polskich poinformował, że już blisko 11 milionów osób zarządza swoimi finansami w taki sposób, a rocznie ten dział bankowości rośnie o 10 do 15 procent. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz uważa, że do korzystania z bankowości elektronicznej skłania powszechny dostęp do internetu i coraz niższe koszty obsługi takich rachunków. 

więcej

Niewielki przyrost produkcji przemysłowej

W sierpniu produkcja przemysłowa była wyższa tylko o pół procent niż przed rokiem. To mniej niż spodziewali się analitycy, którzy zakładali wzrost o 1,9 procent. Gorsze od oczekiwań dane są głównie efektem spadku produkcji, jaki zanotowali przedstawiciele branży górniczo-wydobywczej, gdzie wyniósł on 5 procent. Natomiast w pozostałych badanych przez GUS branżach wzrost nie przekroczył procent. W stosunku do sierpnia ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu m.in.

więcej

GUS o wynagrodzeniach

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 3686,45 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 2,7 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 0,4 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Pensja w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 2,7 proc., ale w tym samym okresie ceny w naszym kraju wzrosły o 3,8 procent. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w sierpniu było zatrudnionych 5 mln 522,2 tys. osób, czyli tyle samo co przed rokiem; w ujęciu miesięcznym ich liczba spadła o 0,1 proc.

więcej

Poprawia się kondycja fiskalna Polski

Rynki mogą być skłonne tolerować pewne przekroczenie zakładanych wskaźników deficytu sektora finansów publicznych w Polsce, ponieważ ogólna kondycja fiskalna Polski poprawia się, a fundamenty są na ogół zdrowe - ocenia bank Morgan Stanley. Analitycy banku wskazuja, że polski rząd liczy na to, iż uda mu się wyjść z unijnej Procedury Nadmiernego Deficytu w połowie 2013 r. m. in. dzięki temu, że koszty reformy emerytalnej (0,6 proc. PKB) mogą być wyłączone z kalkulacji deficytu do potrzeb Procedury. Morgan Stanley zauważa też, że 90 proc. potrzeb finansowych rządu za 2012 r.

więcej

Inflacja szybko spada

O 1,1 punktu proc. spadł we wrześniu Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przyszłe ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych. Analitycy przewidują, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen konsumpcyjnych ulegnie wyraźnemu ograniczeniu. Do spadku wskaźnika w największym stopniu przyczyniło się niższe zadłużenie skarbu państwa w ujęciu realnym. W firmach kontynuowany jest proces redukcji kosztów. Wyraża się to przede wszystkim ograniczaniem kosztów pracowniczych. Na rzecz obniżenia inflacji działają również czynniki popytowe.

więcej

Strony